Christina delar bitar ur sitt liv som mamma och arbetsliv till ett vuxet barn som drabbas av depression, reaktiv psykos och som blir rättspsykiatriskt dömd. De svårigheter som det innebar och vad som fick henne att inte välja bort att fortsätta vara mamma.

Livet blev aldrig mer sig likt och utmaningarna har varit många berättar Christina. Hennes kompass har alltid varit att hon är förälder ”oavsett”. Detta gjorde att kartan i livet behövde ritas om. Kontakten med sitt barn har haft sina utmaningar men har också utmynnat i att de har funnit en väg tillsammans, tillbaka till livet efter händelsen.

Föreläsningen ger dig ett djupare perspektiv på föräldraskap och förmågan att kunna se personen bakom sjukdomen. Den ger dig hopp och om att myndigheter inte är något farligt och att en dom kan vara något läkande och hjälpsamt. Christina berättar om vad hon hade sett varit hjälpsamt och vad som kunde ha underlättat den tunga tiden.