Suicidpreventivt projekt 2020 till 2022

Vi pratar om livet – män 70+

Läs mer här →

Bok med handbok med resultat och lärdomar från projektet. Finns att beställa kostnadsfritt mot frakt. Till butiken

Slutkonferens – Äldre män pratar (inte) om livet Se konferens i efterhand →

Bemötande av suicidnära äldre personer Läs mer  →

Projektet finansierades av Folkhälsomyndigheten.


Psykisk ohälsa och migration 2017 till 2020

Den egna berättelsen – om psykisk ohälsa och migration

Läs mer här →

Fakta om migration och psykisk ohälsa Läs mer →

Tips för dig som möter migranter med psykisk ohälsa Läs mer →

För dig som flytt eller migrerat Läs mer →

Informationsmaterial Läs mer →

Projektet finansierades av Arvsfonden.