Matilda har många olika erfarenheter att dela med sig av. Hur är det tillexempel att få ADHD-diagnos i vuxen ålder?

Vi får höra Matilda berätta om hur det är att ha en pappa som är alkoholist och att vara medberoende redan som barn. Och varför fångades Matilda inte upp tidigare?  Hon sökte hjälp genom hela sin ungdom och som vuxen, men inte förrän hon var närmare 30 utreddes hon och diagnostiserades med ADHD, GAD och depression.

Matilda är uppvuxen i de småländska skogarna och kände tidigt att det var något som var annorlunda med henne, hon var inte som de andra barnen. Hon växte upp med sin mamma, storebror, halvlillebror och mammans dåvarande man. Hon träffade sällan sin pappa på grund av hans alkoholproblem. Med psykisk misshandel i hemmet och en ständig känsla av att något var fel med henne började Matilda få ångest vid 10 års ålder. Först vid 21 års ålder fick Matilda förklarat för henne att hon var deprimerad och hade svår ångestproblematik, senare fick hon utmattningssyndrom och vid närmare 30 års ålder fick hon diagnosen ADHD i kombinerad form.

Matilda har haft en otrygg uppväxt och inte känt sig sedd. Hon sökte ständigt kontakt med vuxna under sin skoltid, lärare, skolsköterskan och kuratorn. Hon fortsatte att söka vård när hon gått ut skolan. Hon utvecklade med tiden ångest, depression och utmattningssyndrom.

Blev tidigt medberoende till sin pappa
Hon blev tidigt medberoende till sin pappa som är alkoholist, hur skulle han klara sig om hon också sa upp bekantskapen med honom?

Det var först när en närstående frågade Matilda om det inte kunde vara så att hon har ADHD som hon själv reflekterade över det och ganska snart utreddes hon.

Efter många år i en mörk och väldigt lång tunnel börjar Matilda äntligen må bättre. Hon säger att det viktigaste som hänt henne var att få ADHD-diagnosen, bitarna föll på plats. Det blev vändpunkten för att nu kunna skapa rätt anpassningar och strategier för att fungera så bra som möjligt i ett samhälle som i dagsläget inte är anpassad för människor med NPF-diagnoser.

Idag jobbar Matilda fortfarande med att återhämta sig från utmattningen hon fick för 7,5 år sedan. Hon tar även all hjälp hon kan få via psykiatrin för att lära sig förstå och acceptera hur hon fungerar med sin ADHD.

Att hon nu börjat föreläsa om psykisk ohälsa är något hon drömt om att göra i många år och hoppas att därigenom dela med sig av den kunskap hon besitter samt få sprida hopp om att det går ta sig ur den mörka långa tunneln, även om det tar tid. Matilda arbetar i en matbutik och har två små barn.

Matilda pratar väldigt öppet och ärligt om sin livshistoria men ser till att föreläsningen anpassas om du som bokare vill att fokus är på något specifikt av hennes områden.