Åsa Olsson föreläser om hur hon vid 28 års ålder fick diagnosen Aspergers syndrom. Hon berättar också om sina erfarenheter av ångest, utmattning, av vården och myndighetskontakter som Arbetsförmedlingen och LSS.

Åsa är född, uppvuxen och boende i Jämtland. I sin föreläsning Åsa berättar öppet och levande om sitt liv. Om en fin uppväxt, en skolgång som innebar att hon blev mobbad, om att känna sig annorlunda.

Har varit längst ner men har tagit sig upp

Åsa berättar hur det är att leva med ångest och utmattning. Efter många år av dåligt mående fick hon som 28-åring diagnosen Aspergers syndrom, som blev ett av flera avstamp mot ett annat liv. Det som tidigare hade varit kaos blev så småningom ett annat liv, ett bättre liv.

Åsa mår idag rätt så bra, hon arbetstränar och ser med tillförsikt på framtiden. Hon berättar om hur det är att lära sig leva med nya förutsättningar, att hitta nya vägar och framförallt sig själv.  Åsa som varit Hjärnkollsambassadör sedan 2010 och vill med sin föreläsning inge hopp och sticka hål på fördomar om psykisk ohälsa.

Åsa har stor erfarenhet av att föreläsa, hon har främst föreläst för vårdpersonal inom bland annat LSS.