Mycket av fokuset i Irjas föredrag handlar om vad omgivningen kan tänka på när det kommer till bemötande, att få inblick hur ett liv med psykisk sjukdom kan se ut men även om hoppet som vi inte får tappa.

Irja pratar även om HBTQIA samt suicidpreventionsarbete. Irjas föreläsningar kan rikta sig till arbetsgivare och andra med ansvar för personalgrupper om vad kan kollegor och chefer göra för någon med psykisk ohälsa samt till personer drabbade av egen psykisk ohälsa, dess anhöriga, elever, lärare och vårdnadshavare samt för allmänheten.
När Irja föreläser får du ta del av en livsberättelse av någon som inte trodde sig skulle överleva alls – till att nu känna att livet är fantastiskt. Dessa erfarenheter vill Irja berätta om för att öka kunskapen samt minska stigma och självstigma om psykisk ohälsa.

Med rätt kunskap och ett gott bemötande underlättar vi för de personer som lever med psykisk ohälsa och alla de som finns runt omkring.
Hon delar väldigt gärna sin livsberättelse då hon tror att hennes resa både kan vara informativ men även sprida hopp till personer som kan behöva det.
Idag är Irja helt öppen med att hon har bipolär sjukdom vilket gör att hon kan tala öppet om det med chefer och kollegor samt med vänner och familj vilket i sin tur för att hennes trygghet ökar.

Irja vet att hon får uppbackning både på sin fritid och på arbetet. Fasta rutiner med mat, sömn och balans mellan arbete och fritid samt en god kontakt med vården har tillsammans gjort att hon nu kan arbeta heltid och må väldigt väl i livet som helhet.