Vid 69 års ålder och bosatt i Boden har Lena inte bara förvärvat värdefull erfarenhet utan även utbildat sig som Hjärnkollambassadör och samtalsledare.

Lena föreläser om att vara anhörig till ett barn med funktionsvariation och allt som följer med i samhällets alla olika livssituationer.

Lenas yrkeserfarenhet sträcker sig över olika områden inom vårdsektorn. Med en gedigen bakgrund från Sandträsk sanatorium och arbete inom både vuxen- och barnpsykiatri i Boden har Lena utvecklat en förståelse för människor med olika funktionsvariationer.

I dag agerar Lena som föreståndare för Handikappföreningen 3.7 i Boden. Hennes resa präglas av möten med utmaningar där många gånger det bemötande hon mött varit bristfälligt. Detta resulterade i en personlig kamp mot ångest, dåligt självförtroende och nedsatt självkänsla.

Lena avslutar varmt med en viktig uppmaning till anhöriga:
Ge aldrig upp. Du känner din familjemedlem bäst och har förmågan att kämpa för det som känns bäst för dem. Att stå emot och följa ens hjärta är nyckeln. Att respektera myndigheter samtidigt som man vågar säga ifrån vid kränkningar eller felbedömningar är en viktig del. Lena betonar vikten av att tro på ens inre känsla och att låta den vägleda dig.