Under Emilias föreläsning får vi ta del av hennes erfarenheter av att växa upp i en dysfunktionell familj som präglades av våld och missbruk.

Hon delar med sig av sin traumatiska barndom och hur dessa erfarenheter ledde till psykisk ohälsa som fick uttryck i självskadebeteende, ätstörning, depression, panikångest och mobbing. Emilia förmedlar hur hon själv lyckades utvecklas och överleva trots detta trauma och vilken kraft det var som var drivande.

Det viktigaste för Emilia är att kunna hjälpa andra genom att förmedla kunskap genom sin historia. Förhoppningen är att även andra våga öppna upp sig själva och inte känna sig ensam längre.

”Tro på att det finns hopp” , det är det viktigaste motto för Emilia här i livet. Utan hopp finns det ingen motivation och utan motivation tar du dig inte fram. Därför uppmanar hon alla att våga ha hopp eftersom det finns ett bättre liv när allt är över, det gäller bara att kämpa för att nå dit.