Johanna berättar om vad det var som ledde till att hon hamnade i missbruk och om kampen och det hårda arbetet som krävdes för att ta sig ur sitt destruktiva beteende. Hon delar med sig av vad som varit hjälpsamt och vilka strategier och erfarenheter hon har använt för att kunna komma vidare och släppa skammen. Som hon själv uttrycker det ”Jag bär mina erfarenheter som en krona”.

Mobbning ledde till dålig självkänsla

Johanna kommer från Karlstad där hon växte upp med en mamma och pappa som var skilda. Barndomen kantades av mobbning som ledde till dålig självkänsla. Hon kände att hon inte var bra nog och försökte hela tiden göra omvärlden nöjd med sig. Tonårstiden var tuff och hon försökte hitta sin identitet i olika grupperingar, vilket ledde till dåligt umgänge och självdestruktiva handlingar. Allt detta skapade ett kaos inom henne och vid 20 års ålder kom hon för första gången i kontakt med psykiatrin. Hon blev medicinerad för sitt dåliga mående och för en misstänkt ADHD. Detta ledde sedermera till självmedicinering och åtta inläggningar för överdoser.

Barnen omhändertogs

Hon ville inte dö men orkade verkligen inte leva. Eftersom hon inte hade verktyg att jobba med sig själv och sitt mående fortsatte hon att försöka leva ett normalt liv. Johanna blev mamma första gången 2012 och ville verkligen vara den bästa i den rollen. Men hon hade fortfarande besvär med sin psykiska hälsa och hon började medicinera ganska snabbt igen efter dotterns födelse vilket sen ledde till ett aktivt missbruk. 2016 avled hennes dåvarande pojkvän i överdos och då rasade hon på riktigt. Det ledde till tvångsvård inom psykiatrin efter en kraftig överdos. Senare samma år började hon sin första behandling, för sitt missbruk, som varade i ett år. 2018 återföll hon återigen och fick åka på behandling som varade i ca fem månader. Konsekvensen denna gång var större då hennes två barn blev placerade inom SOL. Barnen flyttade hem i början av 2019 igen och det var då hon började sin behandling på centrum för traumatisk stress. Hon hade då fått konstaterat att hon led av en komplex PTSD. Sommaren 2019 återföll hon ytterligare en gång i missbruk och denna gång blev barnen placerade ännu längre tid. Hon återvände till behandlingshemmet och det var den här gången hon tog ett riktigt ärligt beslut att göra en förändring i sitt liv.

Vändpunkten

Det tog tre veckor ungefär på behandlingshemmet innan hon tog beslutet att återta sitt liv igen. Det var en lång resa och hon var tvungen att acceptera att det tar tid. Hon lärde sig att se sin del i saker som skett och att vad andra gör ska inte påverka hennes beslut. Under sitt första umgänge med sin dotter, på ett kontor hos socialtjänsten, fick hon ett brev där dottern ifrågasätter vart hon ska bo om Johanna tar droger igen. Detta brev blev en stor del i hennes vändpunkt. Johanna ville vara en bra mamma åt sina barn och leva ett tryggt och gott liv med dem. Med hjälp av ett RACT-team fick hon det stöd som behövdes för att återta kontrollen i sitt liv. Hon fortsatte sin behandling för PTSD under några år och har fortsatt jobba med att tillfriskna och hålla sig drogfri.

Idag lever Johanna med sina tre barn och sambo i en välfungerande vardag med jobb och studier. Johanna vill använda sina erfarenheter till att hjälpa andra. Hon önskar att med sin föreläsning förmedla hopp, förståelse och kunskap för individen bakom missbruket och den psykiska ohälsan samt visa att det går att ta tillbaka livet och må bra igen. Johanna använder sig även av gitarr och sång under föreläsningarna.

När man bokar Johanna tillkommer en kostnad på 1000 kr för musiker som faktureras separat.