Lindas föreläsning lyfter ämnet sorg, ett tabubelagt ämne som så få av oss pratar om. Lika mycket som det är tabu att prata om suicid, så är det att prata om sorg. Något vi alla någon gång i livet, kommer att gå igenom. Och på ett eller annat sätt så kommer vi att sörja.

I hennes föreläsning så lyfter hon dels sin egna resa, då hon 2020 förlorade sin son på 21 år. Hon var då utbildad samtalsterapeut, men insåg att hon hade för lite kunskap om sorg och traumabearbetning så hon utbildade sig i ämnet och kan nu använda sin egna upplevelse, kombinerad med viss kunskap kring sorg.

Lindas föreläsning förmedlar hopp till den som drabbats av sorg och att det finns vägar ur att må dåligt. Sorgen kommer hon alltid att bära med sig, men Linda vill att lyssnaren får med sig en känsla av att det finns vägar ur den mest akuta sorgen och med kunskap så kan man få leva ett rikt liv, trots att man bär på sorg.