Vare sig du arbetar ideellt, i ditt yrke eller vill veta mer om hur du kan möta personer med egen erfarenhet att psykisk ohälsa har vi flera trycksaker som ger dig fakta, konkreta råd och personliga berättelser.

Vid frågor angående din beställning kontakta oss på butik@hjarnkoll.se så återkommer vi så snart vi kan.

Produkter

STUDIEMATERIAL Så gör du som Chef

STUDIEMATERIAL, som utgår från Så gör du som chef med personalansvariga chefer som huvudsaklig målgrupp. Studiehandledningen är tänkt som en nyckel till ökad förståelse kring psykisk hälsa i arbetslivet, men även som en inspiration till innovativa åtgärder på området. Bästa resultat uppnås om studierna bedrivs i gruppform. Men materialet kan givetvis även fungera utmärkt för självstudier. I studiehandledningen ges underlag för fem sammankomster. Första träffen: Introduktion, psykisk ohälsa och stress. Andra träffen: Psykisk hälsa i arbetslivet. Tredje träffen: Anställning och diskriminering. Fjärde träffen: Tidiga insatser och sjukskrivning. Femte träffen: Åter på jobbet. Sammankomsterna består av inläsning innan träff, diskussionspunkter, övningsuppgifter och hemuppgifter.

Artikelnummer: RH-93

Pris 50 kr/st Frakt tillkommer

STUDIEMATERIAL Så gör du som Kollega

STUDIEMATERIAL, som utgår från Så gör du som kollega och främst vänder sig till anställda utan chefsansvar i offentlig och privat sektor. Studiehandledningen är tänkt som en nyckel till ökad förståelse kring psykisk hälsa i arbetslivet, men även som en inspiration till innovativa åtgärder på området. Bästa resultat uppnås om studierna bedrivs i gruppform. Men materialet kan givetvis även fungera utmärkt för självstudier. I studiehandledningen ges underlag för fem sammankomster. Första träffen: Introduktion, psykisk ohälsa och stress. Andra träffen: Psykisk hälsa i arbetslivet. Tredje träffen: När kollegan mår dåligt. Fjärde träffen: Sjukskrivning och rehabilitering. Femte träffen: Diskriminering och lagstiftning. Sammankomsterna består av inläsning innan träff, diskussionspunkter, övningsuppgifter och hemuppgifter

Artikelnummer: RH-94

Pris 50 kr/st Frakt tillkommer

HANDLEDNING Så gör du som Chef

HANDLEDNING. Psykisk ohälsa finns överallt, även på arbetsplatsen. Idag är psykisk ohälsa den vanligaste sjukskrivningsorsaken. Genom att beställa denna 56-sidiga handledning får du som chef med personalansvar konkret stöd hur du kan arbeta med psykisk ohälsa på arbetsplatsen, både när det uppstått och i förebyggande syfte. Ett värdefullt verktyg i din vardag. Innehåll: Hur stödjer jag som chef en anställd som mår dåligt på bästa sätt? Hur motverkas negativ stress? Vilka faktorer främjar psykisk hälsa och välbefinnande? Hur genomför jag känsliga samtal? Det är några av de frågor som aktualiseras i denna handledning för chefer i privat och offentlig tjänst.

Artikelnummer: RH-98

Pris 50 kr/st Frakt tillkommer

HANDLEDNING Så gör du som Kollega

HANDLEDNING. Visste du att psykisk ohälsa är den vanligaste sjukskrivningsorsaken? Lär hur du kan agera som kollega för bättre psykisk hälsa på jobbet. Huvudbudskapet i handledningen Så gör du som kollega är att det är viktigt att tala öppet och visa tillit. Därigenom kan chefer och kolleger bättre agera utifrån varandras faktiska behov istället för att utgå från antaganden eller föreställningar om vad som behövs. Handledningen ger praktisk vägledning om hur kollegor kan bidra till att förebygga och upptäcka psykisk ohälsa på arbetsplatsen, främja ett hälsosamt umgänges- och arbetsklimat. Hur kan du handla när du själv eller en arbetskamrat visar tecken på psykisk ohälsa? Hur kan du som kollega stöd vid en eventuell sjukskrivning och därmed bidra till en lyckad återgång till arbetet efter sjukskrivning.

Artikelnummer: RH-99

Pris 50 kr/st Frakt tillkommer

BOK ”Vändpunkter. Berättelser om att leva med psykisk ohälsa”

Antologi med 20 bidrag skrivna av Hjärnkollambassadörer som naket och uppriktigt berättar om sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa. En läsning om förtvivlan och maktlöshet, men också om hopp och möjligheter. Och om de vändpunkter som livet kan erbjuda.

Artikelnummer: RH-104

Pris 99 kr/st Frakt tillkommer

BOK ”Att möta vuxna med erfarenhet av migration och psykisk ohälsa”

EN INTRODUKTION, för de som ideellt eller i sitt yrke möter personer med erfarenhet av migration och psykisk ohälsa. Fakta och konkreta råd varvas med personliga berättelser och introducerar läsaren för transkulturella möten.

Parvaneh kom till Sverige 2011 men har fortfarande inget uppehållstillstånd. Yahya väntade flera år på att få återförenas med sin familj. Detta är två av de livsöden som delas av många andra som kommit till Sverige. Miljoner människor tvingas fly från sina hem och många upplever svåra trauman.

Människor som flytt har större risk att drabbas av psykisk ohälsa, men söker i lägre grad vård – varför? Vad innebär migrationsrelaterad stress? Hur når jag bättre fram till någon med annan kulturell bakgrund?

60-sidig bok i pocketformat.
ISBN: 978-91-984929-1-0

Ladda ner materialet som PDF

Artikelnummer: RH-106

Pris 0 kr/st Frakt tillkommer

BROSCHYR ”Det finns hjälp att få! ”

Denna åttasidiga broschyr riktar sig till personer som har migrerat eller flytt till Sverige. Människor som har flytt från sitt hemland har större risk att drabbas av psykisk ohälsa än de som är födda i Sverige. Trots att risken är större för den som invandrat så söker de vård mer sällan.

Innehåll: Kortfattad information om psykisk ohälsa, om hur migrationen påverkar hur vi mår, var man söker hjälp, och två personliga berättelser från personer med egen erfarenhet av migration och psykisk ohälsa.

Ladda ner materialet som PDF

Artikelnummer: RH-107

Pris 0 kr/st Frakt tillkommer

Kunduppgifter

Din nuvarande beställning kostar 0 kr plus frakt.

Meddelande