Att livet inte går ut på att alltid vara bäst och klara sig själv fick Elena lära sig den hårda vägen. Hon föreläser om de stora krav och inre stress som gav henne ångest första gången i mitten på tonåren. En ångest hon inte kunde hantera utan blev självdestruktiv och ledde till en ätstörning och flera andra självskadebeteenden.

Hennes föreläsning fokuserar på hur tankar och känslor hos den som mår dåligt kan se ut och hur viktigt det är med rätt stöd och bra bemötande, men också om att acceptera sig själv.