Gunilla Stieng föreläser om när hon fick sin ADHD-diagnos 2005, vid 46 års ålder, i samband med att ett av hennes barn skulle genomgå en utredning på BUP. Samtidigt drabbades hon av utmattningssyndrom, svår värk och blev efter en tid sjukpensionerad.

Gunilla har i vuxen ålder tidvis haft mycket energi och varit väldigt aktiv, men däremellan varit helt utmattad. Förutom familjen med tre barn, hundar och häst har hon jobbat samtidigt som hon studerat, varit föreningsaktiv samt haft många fritidsintressen. Till slut gick det inte att hålla detta tempo, även om hon tyckte att allt var roligt.

Diagnosen blev en vändpunkt i och med att hon började läsa på om vad ADHD innebär och även engagerade sig i en intresseförening och flera somrar var funktionär på läger för vuxna med neuropsykiatriska diagnoser. Kunskapen ökade möjligheten att utforma strategier för att klara av vardagen på ett bättre sätt, till exempel att inte stressa så mycket. Mindfulness har också hjälpt henne mycket.

Det som Gunilla fortfarande kämpar med, är att hitta en balans mellan ätande och träning. I yngre år hade hon mat- och träningsmissbruk, vilket påverkade både kropp och psyke negativt.

Ta ut glädjen i förskott

Hon upplever, trots sin sjukpension och att hon inte orkar lika mycket som förr och har värk ibland, att hon har ett väldigt bra liv nu. Den positiva inställningen till livet gör det så mycket lättare. Hennes motto är; ” Ta ut glädjen i förskott  –  det värsta som kan hända är att du varit glad i onödan”.

Hon föreläser eftersom hon tycker att det är väldigt viktigt att sprida kunskap om olika former av psykisk ohälsa, för att förändra de negativa attityder som finns samt att även lyfta fram de positiva sidor som hennes diagnos har medfört. Man får genom hennes föreläsningar insikt om hur det kan vara att känna sig annorlunda, samt hur livet i en familj med både vuxen och barn med ADHD kan vara.

Gunilla är seniorambassadör och är utbildad för att leda samtalsgrupper för seniorer.