När mitt liv fick färg

Lina föreläser om sina erfarenheter av diagnosen Emotionell instabil personlighetsstörning och om hur hennes liv såg ut i barndomen vilket banade väg för ett liv med psykisk ohälsa, men också om vändpunkten och hennes väg till ett stabilare och friskare liv. Hon pratar öppet om sina erfarenheter med hur hennes EIPS diagnos uttryckte sig och hur hennes liv ser ut idag.

Lina kommer från Kil i Värmland. Hon delar med sig av om hur hennes uppväxt var, om hur hennes skilda föräldrar och våldet hos sin mamma var en början till ett liv med EIPS, GAD och depressioner. Lina berättar om hur hon redan som liten hade ett enormt självförakt. Hon pratar öppet om sin nattsvarta ilska och hur hennes ångest genomsyrade hela hennes liv, om hur droger förändrade hennes liv och vilka konsekvenser det fick redan i tidig ålder. Hon berättar om sitt självskadebeteende och hur det var ett sätt för henne att hantera sina intensiva och explosiva känslor.

Lina berättar om kriterierna för diagnosen EIPS, hur hennes symptom yttrade sig och reflekterar över hur hennes symtom ser ut idag. Lina berättar hur det är att leva med instabila känslor och hon berättar öppet och gripande om hur hon kände att livet var orättvist, hur hon jämförde sig med andra och om skammen alla känslor och tankar gav henne. Lina berättar om sin egna kamp med acceptans att hon inte orkar lika mycket som andra då hon blev utbränd och sjukskriven redan vid 20 års ålder. Hon berättar hur hon kände sig som en parasit på samhället när hon fick ekonomiskt bistånd från socialtjänsten och från Försäkringskassan.

Dialektisk beteendeterapi var Linas vändpunkt och hon berättar om hur terapin gjorde henne drog-, och självskadefri och hur hennes liv vändes från det mörkaste djupet till en värld som har färg! Lina berättar om hur nya färdigheter gjorde att hon nu kan hantera känslor, om vikten av självvalidering och acceptans vilket har gett henne ett självständigt och meningsfullt liv. Lina berättar om stödet hon har och känner ifrån sin familj och vänner på ett känslomässigt sätt och även hur hennes katter har räddat hennes liv. Lina berättar om hur hennes liv ser ut idag och hon vill förmedla hopp om att det finns ett liv efter psykisk sjukdom till personer som lever med psykisk ohälsa samt om hennes driv till att förändra stigmat kring psykisk ohälsa i samhället!