Linda är från liten by i Skåne, där hon bodde med sina föräldrar och bror. Redan tidigt i livet fick hon med chock känna hur skör tryggheten kan vara. Huset brann ner med alla barnminnen. I samband med detta var skoltiden tuff, hon klarade lektioner men kände alltid sig väldigt ensam, eller blev det tredje hjulet i vänskapsgrupper. Hennes bror fick en NPF diagnos i högstadiet vilket gjorde att hon fick lära sig att klara sig själv då föräldrarnas fokus hamnade på honom. Ensamheten i skolan, privat och en dålig relation skapade depressioner som slutade i självmordsförsök.

Jag blev den jag önskade jag hade

Ett tag efter sitt självmordsförsök började Linda på ett Allaktivitetshus. Där fick hon vänner, inspiration till livet och framtida jobb.

Kontakt med vuxenpsykiatrin och flytten till en ny ort för studier skapade en rad händelser där saker äntligen föll på plats för Linda. Diagnoserna Bipolär typ 2 och ADHD förklarade äntligen alla arga utbrott och sorg, i samband med andra starka känslor.

Efter vad livet gett för kunskaper och erfarenheter har Linda försökt vända på de dåliga tiderna och se lärdomarna i det. Se det som en unik erfarenhet hon kan använda sig i sitt jobb som fritidsledare. Nuförtiden finns det en balans i vardagen, där även kreativiteten får utlopp. Linda har en utbildning inom konst och formgivning som hon väljer att aktivt arbeta med för att nå sitt undermedvetna men även starta konversationer om psykisk hälsa hos ungdomar.

Sluta stigmatisera om att diagnoser är dåliga

Idag har Linda ett lugn och trygghet i vardagen där hon sätter sina egna gränser samt accepterar alla känslor som kommer. Då hennes sambo själv har ADHD så bollar de mycket fram och tillbaka.

Hon började arbeta mer och mer med psykisk ohälsa och hur man kan främja hälsan, speciellt hos unga. Linda vill ta bort stigmatiseringen om diagnoser samt visa att personer med diagnos funkar i samhället trots att de inte funkar som alla andra. Och så är diagnoser till och med ganska roliga!

Linda berättar öppet och ärligt. Hon vill ge inspiration till hur en kan leva ett bra och lustfyllt liv med dubbeldiagnos. Linda vill också visa att vissa delar med diagnoser är väldigt roliga, t.ex. det kreativa och spontana som kommer med ADHD.

Hon vill även visa sin väg till att hitta sig själv och våga gå sin egen väg. Skratt är även väldigt viktigt att kunna få med sig.