Angelica berättar om hur hennes liv har sett ut fram till idag och vilka vändpunkter som varit viktiga för att få en bra samvaro.

Hon tar oss med på en resa där hon berättar hur svårt det kan vara att växa upp och gå i skolan där höga krav, skönhetsideal och känslan av att vara annorlunda fick henne att må dåligt. Angelica har diagnoserna asperger och ADD och har erfarenhet av depression, ångest och ätstörningar.

Angelica berättar om när livet varit som svårast men vad som har gjort att hon idag mår bättre och lever ett bra liv. Hon vill belysa att även när allt känns som svårast så går det att hitta vägar framåt.

Syftet med föreläsningen är att lämna åhörarna med en positiv känsla och inge en känsla av hopp.