Under Helen Grankvists föreläsning får vi följa hennes livshistoria. Hur den psykiska ohälsan utvecklades och hur hon idag har lyckats skapa ett meningsfullt och bra liv.

Helen kommer från Hammarstrand i Östra Jämtland. Hon har 6 barn, 3 flickor och 3 pojkar och 5 barnbarn. Helen har levt med psykisk ohälsa sedan barnsben tills hon var 49 år. Hon blev sexuellt utnyttjad från 4 års ålder fram till 21 års ålder av 3 närstående personer. Hon blev dessutom misshandlad av sin ena förälder och den andre föräldern var alkoholist.

För att överleva sin psykiska ohälsa brukade Helen dricka alkohol och sniffa fram till 18 års ålder. Efter att hon fick barn övergick hon till tabletter och var tablettmissbrukare i över 20 år. Det år Helen fyllde 40 år så kraschade allt och hon gjorde ett antal suicidförsök. Helen har varit inlagd genom lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) i flera omgångar, varav den längsta var 9 månader.

Behandlingen räddade Helens liv

Vändningen för Helen kom när hon fick ECT (elbehandling). Behandlingen har gett henne minnesrubbningar men räddade hennes liv och har utvecklat henne till den hon är idag i positiv mening.

Helens önskan är att vi ska prata och informera så mycket som möjligt om psykisk ohälsa, för tystnaden är barnens värsta fiende.

Helen föreläser för alla kategorier av människor och anpassar föreläsningen efter målgrupp.