Malin Emanuelsdotter är sjuksköterskan som föreläser utifrån egen erfarenhet om ett 20 år långt självskadebeteende, PTSD, ångest, depression, ätstörning, flertalet suicidförsök och läkemedelsmissbruk.

Malin drabbades av ångest i ung ålder, blev utsatt för mobbing under hela skoltiden och utvecklade ett självskadebeteende vid 13 års ålder. Hon har egen erfarenhet från tvångsvård, slutenvård och öppenvård inom psykiatrin. Malin har även erfarenhet av våld i nära relationer, misshandel, hon har varit utsatt för mordförsök, levt gömd med skyddade personuppgifter och har dessutom erfarenhet av suicidförsök hos en nära anhörig.

I dag mår Malin bra, hon är fri från sitt forna destruktiva liv. Hon lever i ett förhållande, är gift med en kvinna och bor på landet med hundar och katter samt arbetar som sjuksköterska sedan 20 år. Malin har arbetat många år som specialistsjuksköterska inom barnsjukvården, 5 år inom psykiatrins slutenvård och sedan ungefär ett år tillbaka arbetar hon på 1177 Vårdguiden.

Malin är förutom Hjärnkollsambassadör och föreläsare för Hjärnkoll, även aktiv lokalrepresentant och föreläsare för organisationen SHEDO, som arbetar med självskadebeteende och ätstörningar. Hon är även aktiv inom NSPH Halland och sitter med i dess styrelse sedan 2016.

Malin krossade myter, hon stöttade och hjälpte människor med psykisk ohälsa

När Malin var sjuk funderade hon ofta på varför? Varför skulle hon behöva gå igenom allt det där som hon gjorde? En dag fick hon ett svar från en av sina kontaktpersoner, Olle, som kom att betyda mycket för Malin i hennes tillfrisknande. Svaret låg sedan till grund för hennes ideella arbete inom SHEDO och NSPH Halland, men även i hennes arbete som sjuksköterska inom psykiatrins slutenvård.

Några år efter att Malin hade genomgått DBT (Dialektisk Beteende Terapi) och brutit sitt destruktiva beteende, fått terapi för PTSD och börjat må bra igen, snubblade hon över en annons på Facebook från organisationen SHEDO. De sökte någon med egen erfarenhet av självskadebeteende och ätstörningar. Malin sökte och blev snabbt en av deras lokalrepresentanter och senare även utbildad föreläsare. Malin hade vid det här laget börjat arbeta som sjuksköterska inom psykiatrin och helt plötsligt så gjorde hon det som Olle hade förutspått flera år tidigare. Hon var ute och spred hopp till drabbade och anhöriga, hon krossade myter, hon stöttade och hjälpte människor med psykisk ohälsa, självskadebeteende, ätstörningar och hon spred kunskap till både anhöriga, personal inom psykiatrin och allmänhet.

Malin föreläser öppenhjärtligt och ärligt om hur hennes liv sett ut, med destruktiva beteenden och många års psykisk ohälsa. Eftersom Malin har både egen och anhörigs erfarenhet samt att hon arbetat flera år inom psykiatrin, kan hon plocka in många olika bitar i sin föreläsning och beroende på vilken målgrupp hon föreläser för så lägger hon upp föreläsningen på olika sätt med olika fokus.

Hon kan med lätthet förstå svårigheterna som en personalgrupp inom psykiatrin möter, men samtidigt kan hon väldigt rakt påpeka hur personalens bemötande likväl kan stjälpa som hjälpa. Malin kan hjälpa personalen att få en ökad förståelse för hur patienter med destruktiva beteenden kan tänka och reagera i vissa situationer.

Malin föreläser även för ungdomar och då fokuserar hon framför allt på vad man kan göra som vän, klasskamrat eller syskon till någon som mår psykiskt dåligt. På dessa föreläsningar brukar hon bland annat berätta om hur den mobbing som hon själv utsattes för under grundskolan påverkade henne negativt.

Malin fokuserar mycket på att psykisk ohälsa inte är något att skämmas för. Hon anser att det ska vara lika naturligt att prata om egen eller anhörigs psykiska ohälsa som ens semesterplaner, en förkylning eller ett brutet ben.