– Var inte så känslig?
– Äh, det är väl inte så noga?
– Men sluta tänk så mycket!
Det är ord Merja ofta fått höra och som hon tidigare tog åt sig av, d.v.s. innan hon hade kunskap om personlighetsdraget HSP som ca 20–30% av världens befolkning har.

Idag ser hon högkänsligheten också med alla dess positiva nyanser och styrkor.

HSP är på inget sätt en diagnos och hör egentligen inte samman med psykisk ohälsa. Men den psykisk ohälsa Merja tidvis lidit av bl.a. utmattningssyndrom, beror förmodligen delvis på att hon inte hade kunskapen om HSP. Och anledningen till att hon fortfarande då och då drabbas beror till stor del på grund av att hon inte tar hänsyn till sitt personlighetsdrag. Det är därför hon tycker det är så viktigt att sprida kunskapen om HSP, för att kunna förebygga psykisk ohälsa.

Merja som idag är utbildad Stresspedagog berättar i sin föreläsning om sin ”HSP-resa” och om de styrkor och utmaningar som finns. Hon ger också tips för att balansera livet samt tips hur man kan bemöta någon med psykisk ohälsa. Det finns även möjlighet att göra ett test som kan ge en fingervisning om man själv är högkänslig.

Merja har tre huvudinriktningar:
HSP & Yrkesliv – Vänder sig till alla men speciellt till arbetsplatser och arbetsplatsrelaterade instanser som t.ex. arbetsförmedlingen. Här ges bl. a tips om hur man med små medel kan få en gynnsam arbetsmiljö anpassad till allas olikheter och likheter.

HSP & Hälsa – Tar upp de viktiga 4 K:na Kost, Kropp, Knopp & Känslor samt bemötande. Vänder sig till alla men Merja önskar speciellt nå ut till personal inom sjukvård och friskvård. Det finns nämligen vissa skillnader vad gäller reaktioner i kropp och knopp som är vanliga hos högkänsliga och bra att känna till.

Minska stress och oro? Hjärna! – Vänder sig till den som vill veta mer om HSP, Stress, Utmattning och Hjärnan.

Merja anpassar gärna sin föreläsning med form, längd och innehåll till målgruppen. Föreläsning, workshop eller frågestund allt efter önskemål. Merja bor i Västerås men reser gärna i hela landet.

Merja är engagerad i styrelsen för Sveriges förening om högkänslighet. Mer info om högkänslighet: www.hspforeningen.se

Med Kunskap & Kärlek förändrar vi världen!
Våga prata, våga lyssna, våga fråga, våga bry dig!