Riksförbundet Hjärnkoll

Maria Sundström
Verksamhetschef
076-724 92 52
maria.sundstrom@nsph.se

Jeanette Wörnert
Administratör / IT-samordnare
076-242 49 42
jeanette.wornert@nsph.se

Jennie Sahlin
Kommunikatör
070-790 43 97
jennie.sahlin@hjarnkoll.se

Annika Möllström
Kommunikatör
073-588 41 45 
annika.mollstrom@hjarnkoll.se

Erika Färm
Administratör / Bokningssamordnare
070-052 51 20
erika.farm@hjarnkoll.se

Anna Malin Blomberg
Utbildningsansvarig
070-755 79 54
anna.malin.blomberg@hjarnkoll.se

Caroline Lindström
Samordnare seniorverksamheten
079-099 27 67
caroline.lindstrom@hjarnkoll.se

Åsa Holmgren
Ekonomi
ekonomi@hjarnkoll.se


Styrelse


Conny Allaskog
Ordförande Riksförbundet Hjärnkoll
conny.allaskog@shedo.se

Anette Bergdahl
Hjärnkollambassadör, NSPH/Hjärnkoll Örebro
anette.bergdahl@lekeberg.se

Elizabeth Odalen Bjord
Attention Värmland 
elizabeth@bjord.se

Helena Rönnberg
OCD Förbundet
helena.ronnberg@ocdforbundet.se

Inger Forsgren
Riksförbundet Hela Livet – RFHL
inger.forsgren55@gmail.com

Mary-Anne Jakobsson
NSPH/Hjärnkoll Halland  
maryanne@nsph-halland.se

Sonny Wåhlstedt
NSPH Västra Götaland och Göteborg,
sonny@nsphvastragotaland.se

Ulrika Sonander
Riksförbundet Balans
ulrika.sonander@balansriks.se

Åsa Höij
RSMH och Hjärnkollambassadör
asahoij@gmail.com

Från vänster: Helena Rönnberg, OCD förbundet, Elizabeth Odalen Bjord, Attention Värmland, Conny Allaskog, ordförande Riksförbundet Hjärnkoll, Mary-Anne Jakobsson, NSPH/Hjärnkoll Halland och Inger Forsgren, Riksförbundet Hela Livet (RFHL)

Valberedning

Anita Sjödahl
Sammankallande, NSPH Blekinge
anita.sjodahl@nsphblekinge.se

Johan Wihlborg
Hjärnkoll Stockholm
wihlborg.johan@gmail.com

Anders Pettersson
Riksförbundet Hjärnkoll
apvardag@gmail.com