Agneta har en kandidat i samhällsplanering, en kandidat i nationalekonomi och också nästan en kandidat i Internationella relationer. Detta kompletteras av en mångårig och bred arbetslivserfarenhet främst inom vårdsektorn. Hennes engagemang grundas i mänskliga rättigheter, rättvisefrågor och brukardelaktighet.

Hennes berättelse handlar om vägen mot psykos genom ett högpresterande liv med hårda studier bland annat på Handels och samtidigt arbete inom vården. Hon beskriver vägen tillbaka till ett fullt tillfredställande och utvecklande liv i balans.

I dag arbetar hon projektsamordnare och kan nu använda och väva samman sina personliga erfarenheter, yrkeserfarenheter och studier i sin nuvarande yrkesroll.

Hennes berättelse förmedlar hopp och exempel på vad som kan hjälpa på resan mot återhämtning. Den visar också på möjligheterna på vägen tillbaka till livet och arbete.

Agnetas huvudbudskap är att återhämtning är fullt möjlig!