Henrik Söder berättar väldigt öppet och levande om sin resa genom vanföreställningar, paranoia, rösthörande, tvångsvård, tvångsåtgärder, slutenvård och den öppna psykosvården med boendestöd, sysselsättning och färdtjänst. Men också om olika myndighetskontakter genom åren.

Henriks berättelse handlar mycket om att förmedla hopp och hur han mot alla odds lyckas ta sig tillbaka och idag är fri och arbetar som företagare.

Han berättar om sin resa från en trygg uppväxt som förvandlades till ett inferno när hans föräldrar skiljer sig. Händelsen utmynnar i en psykos, blir paranoid och vid intaget på psykiatriskt klinik hoppar från femte våningen. Ytterligare psykoser uppstår, men till slut vänder Henrik skutan och är nu frisk.

Henrik och hans syskon växte upp i Bromma, Stockholm, och tillbringade somrarna på morföräldrarnas lantställe i Stockholms skärgård. Han gick på en bra skola i gymnasiet och trivdes med sitt kompisgäng.

Man vet att man ska bli avrättad frågan är bara när
Henrik önskade sig ett spännande liv och det blev det, men inte alls som han hade tänkt sig. Under studierna på universitetet fick han flera paranoida psykoser, de flesta på Beckomberga sjukhus.

Under de paranoida psykoserna som uppstod upplevde Henrik som att vara i en krigszon under belägring, där man inte kan lita på någon. Och ångestattackerna paralyserande av skräck och veta att man snart kommer att dö. Till slut var Henrik var totalt utslagen och ingen trodde på honom, inte i psykiatrin, vänner och familj.

Tillbaka till ett liv
När Henrik fick barn började resan till att bli frisk, tillbaka till ett liv. Med studier som jur. kand. och strålande betyg. Av en tillfällighet hamnade Henrik på en bondgård i Järna, där han fick sköta köksträdgården. Han var märkt av sin schizofreni, men när han möttes av någon som såg honom som den han var, och inte en patient, vände hans liv totalt.

I dag arbetar Henrik med att förmedla hur riktigt svår ångest känns och hur man blir av med problemen. Han jobbar som utbildare, föreläsare, gruppledare och handledare inom psykiatri med tonvikt på tyngre diagnoser som schizofreni. Han visar att det går att återhämta sig, hur illa det än är. Han ger inblick i hur paranoid psykos och svår ångest kan upplevas och varför man blir psykotisk. Han är ett levande hopp!

Henrik har överlevt Beckomberga tio gånger, tio psykoser och tio svåra självmordsförsök. Henrik har skrivit en bok om sjukdom, återhämtning och om vistelserna på Beckomberga.

Mer om Henrik:
Bok
– Tokstormen – Jag älskar min ångest
www.livsmod.nu
Föreläsning