Under Jessica Jonssons föreläsning får vi följa hennes livshistoria, psykiska ohälsa och hur hennes liv ser ut idag.

Jessica kommer ursprungligen från Vaggeryd i Småland och är nu bosatt i Jönköping. När hon var 17 år dog hennes farfar, tryggheten, plötsligt vilket påverkade henne mycket. Så gjorde även de outredda diagnoserna.

Jessica har varit i det svartaste svarta bottenfrusna hålet med depression, utmattning, ångest och självmordstankar. Hon har efter mycket kämpande tagit sig upp igen med hjälp av bland annat utbildning, strategier och egen reflektion.

Fick en förklaring till svårigheterna under uppväxten och livet

Du får ta del av flera vändpunkter i Jessicas liv, som till exempel en återhämtnings- och sjukdomshanteringsutbildning. En alldeles för sent gjord utredning vilken resulterade i diagnoserna, ADHD, atypisk autism och generaliserat ångesttillstånd (GAD). Utredningen blev en stor lättnad för Jessica och hon fick äntligen en förklaring till svårigheterna under uppväxten och i livet. Maktlöshet och skam byttes mot stor lättnad och acceptans av sig själv och varför livet sett ut och ser ut som det gjort och gör. Jessica har idag bättre strategier för att klara vardagen, strategier som hon gärna delar med sig av.

Idag jobbar Jessica på olika sätt med hur viktigt det är med återhämtning och återhämtning från psykisk ohälsa. Hon är också med i flera arbetsgrupper som syftar till att utveckla vården, utifrån patientperspektivet.

Jessica vill genom sin föreläsning öka förståelsen för vad det innebär att leva med psykisk ohälsa för alla som är intresserade av psykisk ohälsa, personer med egen erfarenhet, personal, anhöriga och närstående. Hon vill också öka förståelsen för detta hos samhällets aktörer.

Jessica berättar öppet och levande sin historia och resa genom livet. Från det svartaste svarta till det ljusare i livet, och kring olika myndighetskontakter. Hennes berättelse handlar mycket om att förmedla hopp och berätta sin återhämtningsresa.

Jessica föreläser för alla som är intresserade av psykisk ohälsa.