I mina föreläsningar tar jag upp den situation jag levt i, med en dotter som fått diagnosen bipolär sjukdom, och den vändning livet tagit då jag drabbades av ett totalt utmattningssyndrom. Hur jag i efterhand kan se och förstå varför livet havererade och hur jag hittade en väg tillbaka. Hade jag, med facit i hand, kunnat agera annorlunda?