Kerstin Fjärrfors föreläser både ur ett anhörigperspektiv om sin dotter som har diagnosen bipolär sjukdom och om sin egen erfarenhet av utmattningssyndrom.

I sina föreläsningar tar Kerstin upp den situation hon har levt i, med en dotter som har diagnosen bipolär sjukdom, och den vändning livet tog när Kerstin drabbades av ett totalt utmattningssyndrom.

Kerstin delar med sig av hur hon i efterhand kan se och förstå varför livet havererade och hur hon hittade en väg tillbaka. Hade Kerstin, med facit i hand, kunnat agera annorlunda?