Julius berättelse

Julius När Julius var tre år fick han polio, vilket medförde en rörelsenedsättning som kraftigt påverkar hans gång. Med egen erfarenhet i ryggen engagerade han sig politiskt, och gjorde sig impopulär hos presidenten med sina regimkritiska åsikter. Efter fängelse, tortyr och dödshot tvingades han 2010 att ta det svåra beslutet att lämna Kamerun. Flykten gick… Läs mer »

Rahebes berättelse

Rahebe Rahebe växer upp i Iran tillsammans med sina föräldrar och tre bröder. Det var en lycklig tid och Rahebe var en social person med stark självkänsla som var duktig i skolan. När hon var 17 år förändrades allt. Rahebes föräldrar hade åkt till mormor och morfar eftersom morfadern var sjuk. En stor jordbävning inträffade… Läs mer »

Yahyas berättelse

Yahya När Yahya under 2014 flydde kriget i Syrien kände han att han inte hade något annat val. Han var tvungen att lämna sin familj, fru och fem barn, för att på sikt kunna rädda dem från det krigsdrabbade hemlandet. Den sex veckor långa flykten var riskfylld och stressig och medförde att Yahya flera gånger… Läs mer »

Mohammads berättelse

Mohammad Mohammad har upplevt krig och varit med om många traumatiska upplevelser. Flykten från Syrien var lång och utmattande. När han 2016 kom till Sverige så började han må väldigt dåligt. Mohammad fick kraftiga oroskänslor och svårt att andas. Han förstod inte vad som hände eftersom man sällan pratar om psykisk sjukdom i Syrien. En… Läs mer »

Parvanehs berättelse

Parvaneh Parvaneh växte upp i ett arbetarhem i Iran med en dålig relation till sin mamma, men där pappans kärlek och stöttning byggde upp hennes självkänsla. Revolutionen i Iran blev en vändning då Parvaneh blev politiskt aktiv och så småningom även fängslad för sitt engagemang. Parvaneh satt i fängelse i fyra år och tog sig… Läs mer »

Abdinassirs berättelse

Hjärnkolls ambassadörer föreläser om sina erfarenheter av psykisk ohälsa både för personal och för andra som mår dåligt. Flera har erfarenhet både av invandring och av att söka vård. Här delar en av ambassadörerna med sig av sin berättelse. Abdinassir Abdinassir växte upp i Somalia och flyttade i tonåren till Kenya. Han kom till Sverige… Läs mer »

Raghads berättelse

Raghad Raghad hade en stökig uppväxt i Mosuol, i hemlandet Irak. Under hela barn- och ungdomen kämpade hon för att passa in och leva upp till omgivningens förväntningar. Hon blev hånad av familjens släkt och vänner, hade svårigheter i skolan och hamnade lätt i bråk med killkompisarna på gatan. Mellan åren 2003–2011 var det krig… Läs mer »

Benjamins berättelse

Benjamin Benjamin är tamil från Sri Lanka. När inbördeskriget började 1983 gick han fortfarande i skolan. Det hade varit relativt lugnt fram tills att en av Benjamins klasskamrater mördades. I och med att Benjamin haft visst samröre med samma politiska grupp som klasskamraten blev föräldrarna oroliga och sa åt honom att fly. 20 år gammal… Läs mer »

”Ambassadörer skapar en djupare förståelse”

Amanda Hultquist, arbetsterapeut på Praktikertjänst Psykiatri i Rinkeby, har vid ett flertal tillfällen bokat föreläsningar med Hjärnkollambassadörer både för patienter och personal. Hon menar att ambassadörernas berättelser bidrar till att ge patienterna hopp om att det går att må bättre och hjälper dem att förstå sin egen psykiska ohälsa. – Berättelserna skapar tillit och motiverar… Läs mer »