Vi pratar om livet – män 70+

Hur når vi de äldre männen? I Hjärnkolls arbete med Vi pratar om livet – samtalsgrupp för seniorer är det viktigt för oss att nå personer som inte av egen kraft tar sig till en studiecirkel eller samtalsgrupp och som har en ökad risk att hamna i ofrivillig ensamhet och drabbas av oro, ångest och depression. Vår egen erfarenhet… Läs mer »

Inspirationsdag om anhörigstöd 2020

  NSPH, Nka, Riksförbundet Hjärnkoll, SKR och Studieförbundet Vuxenskolan inbjuder till en inspirationsdag om stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Syftet med dagen är att få inspiration, kunskap och motivation att förbättra stödet till anhöriga! Dagen bjuder på inspirerande föredrag, statusläget för den nationella anhörigstrategin samt aktuella exempel på hur man kan arbeta… Läs mer »

Morgondagens psykiatri

Klicka här för att se webbsändningen Få inspiration, kunskap och motivation kring utvecklingsarbetet inom psykiatrisk vård och omsorg! NSPH och Riksförbundet Hjärnkoll bjuder in till en inspirationsdag där vi presenterar de senaste metoderna och verktygen för brukarinflytande samt diskuterar hur framtidens brukarinflytande bör utvecklas. Dagen vänder sig till beslutsfattare och verksamhetsutvecklare inom vård och omsorg samt… Läs mer »

I det lilla finner vi trösten

Kriser är just sådant som vi inte kan förbereda oss för, det är därför de drabbar oss så hårt. Coronapandemin har spridits med blixtens hastighet och ingen vet längre hur framtiden kommer att se ut. Jag tror att just osäkerheten är det värsta av allt. Min vardag består i vanliga fall av inbokade möten, konferenser… Läs mer »

Information från Hjärnkoll med anledning av coronaviruset

Uppdatering 30 mars 2020 Vi på Hjärnkoll följer givetvis noga utvecklingen kring coronaviruset (covid-19). Vi följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Den 27 mars gick de ut med denna uppdatering vilket vi anpassar oss efter: “Folkhälsomyndigheten föreslår att regeringen ytterligare ska begränsa det tillåtna antalet deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, från 500 till 50.” https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/forslag-ytterligare-begransningar-av-allmanna-sammankomster/… Läs mer »

Julius berättelse

Julius När Julius var tre år fick han polio, vilket medförde en rörelsenedsättning som kraftigt påverkar hans gång. Med egen erfarenhet i ryggen engagerade han sig politiskt, och gjorde sig impopulär hos presidenten med sina regimkritiska åsikter. Efter fängelse, tortyr och dödshot tvingades han 2010 att ta det svåra beslutet att lämna Kamerun. Flykten gick… Läs mer »

Rahebes berättelse

Rahebe Rahebe växer upp i Iran tillsammans med sina föräldrar och tre bröder. Det var en lycklig tid och Rahebe var en social person med stark självkänsla som var duktig i skolan. När hon var 17 år förändrades allt. Rahebes föräldrar hade åkt till mormor och morfar eftersom morfadern var sjuk. En stor jordbävning inträffade… Läs mer »