Se människan bortom ramar och regler

Riksförbundet Hjärnkoll startade 2009 med syftet att minska fördomar kring psykisk ohälsa genom att låta egenerfarna berätta sin historia. Hjärnkollambassadörer har genom åren förbättrat attityder och minskat stigman kring psykisk ohälsa. De senaste tio åren har vi sett en positiv attitydförändring i samhället, de flesta vet idag att psykisk ohälsa inte bara drabbar andra. Det kan drabba vem som… Läs mer »

Ensamhetens pris? – om äldre män och suicid

Därför kan nu alla som vill istället ta del av vår föreläsningsserien “Ensamhetens pris? – om äldre män och suicid” på ett digitalt vis. I föreläsningsserien får vi möta experter inom området äldres psykiska (o)hälsa och suicid. Vi får också möta två egenerfarna män som delar med sig av tankar kring temat. Gösta Bucht Gösta… Läs mer »

Vi pratar om livet – män 70+

Här kan du titta på föreläsningsserien “Ensamhetens pris? – om äldre män och suicid”. Hur når vi de äldre männen? I Hjärnkolls arbete med Vi pratar om livet – samtalsgrupp för seniorer är det viktigt för oss att nå personer som inte av egen kraft tar sig till en studiecirkel eller samtalsgrupp och som har en ökad risk att… Läs mer »

Inspirationsdag om anhörigstöd 2020

  NSPH, Nka, Riksförbundet Hjärnkoll, SKR och Studieförbundet Vuxenskolan inbjuder till en inspirationsdag om stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Syftet med dagen är att få inspiration, kunskap och motivation att förbättra stödet till anhöriga! Dagen bjuder på inspirerande föredrag, statusläget för den nationella anhörigstrategin samt aktuella exempel på hur man kan arbeta… Läs mer »

Morgondagens psykiatri

Klicka här för att se webbsändningen Få inspiration, kunskap och motivation kring utvecklingsarbetet inom psykiatrisk vård och omsorg! NSPH och Riksförbundet Hjärnkoll bjuder in till en inspirationsdag där vi presenterar de senaste metoderna och verktygen för brukarinflytande samt diskuterar hur framtidens brukarinflytande bör utvecklas. Dagen vänder sig till beslutsfattare och verksamhetsutvecklare inom vård och omsorg samt… Läs mer »

Information från Hjärnkoll med anledning av coronaviruset

Uppdatering 30 mars 2020 Vi på Hjärnkoll följer givetvis noga utvecklingen kring coronaviruset (covid-19). Vi följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Den 27 mars gick de ut med denna uppdatering vilket vi anpassar oss efter: “Folkhälsomyndigheten föreslår att regeringen ytterligare ska begränsa det tillåtna antalet deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, från 500 till 50.” https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/forslag-ytterligare-begransningar-av-allmanna-sammankomster/… Läs mer »