Fem frågor till Maria Kindefält Trygg

Hur kom det sig att du sökte jobbet som verksamhetschef på Hjärnkoll och NSPH? – Jag började arbeta på NSPH 2018 som utvecklingsledare i projektet ”Växa och Må bra”. När det uppdraget var klart hade jag redan börjat som verksamhetschef på Hjärnkoll och det föll sig naturligt att också ansvara för det organisatoriska arbetet inom NSPH.… Läs mer »

Hjärnkolls årskrönika 2020

Vi närmar oss slutet på ett märkligt år. Det började med en virussmitta i ett land långt ifrån vårt eget. Men det spreds sig med blixtens hastighet och plötsligt kom det mesta att handla om corona även i vårt land. Vården och äldreomsorgen drabbades först men kom snart att påverka alla samhällsområden, inklusive föreningslivet. Möten,… Läs mer »

Ensamhetens pris? – om äldre män och suicid

Därför kan nu alla som vill istället ta del av vår föreläsningsserien “Ensamhetens pris? – om äldre män och suicid” på ett digitalt vis. I föreläsningsserien får vi möta experter inom området äldres psykiska (o)hälsa och suicid. Vi får också möta två egenerfarna män som delar med sig av tankar kring temat. Gösta Bucht Gösta… Läs mer »

Vi pratar om livet – män 70+

Här kan du titta på föreläsningsserien “Ensamhetens pris? – om äldre män och suicid”. Hur når vi de äldre männen? I Hjärnkolls arbete med Vi pratar om livet – samtalsgrupp för seniorer är det viktigt för oss att nå personer som inte av egen kraft tar sig till en studiecirkel eller samtalsgrupp och som har en ökad risk att… Läs mer »

Inspirationsdag om anhörigstöd 2020

  NSPH, Nka, Riksförbundet Hjärnkoll, SKR och Studieförbundet Vuxenskolan inbjuder till en inspirationsdag om stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Syftet med dagen är att få inspiration, kunskap och motivation att förbättra stödet till anhöriga! Dagen bjuder på inspirerande föredrag, statusläget för den nationella anhörigstrategin samt aktuella exempel på hur man kan arbeta… Läs mer »

Morgondagens psykiatri

Klicka här för att se webbsändningen Få inspiration, kunskap och motivation kring utvecklingsarbetet inom psykiatrisk vård och omsorg! NSPH och Riksförbundet Hjärnkoll bjuder in till en inspirationsdag där vi presenterar de senaste metoderna och verktygen för brukarinflytande samt diskuterar hur framtidens brukarinflytande bör utvecklas. Dagen vänder sig till beslutsfattare och verksamhetsutvecklare inom vård och omsorg samt… Läs mer »

I det lilla finner vi trösten

Kriser är just sådant som vi inte kan förbereda oss för, det är därför de drabbar oss så hårt. Coronapandemin har spridits med blixtens hastighet och ingen vet längre hur framtiden kommer att se ut. Jag tror att just osäkerheten är det värsta av allt. Min vardag består i vanliga fall av inbokade möten, konferenser… Läs mer »