Amanda Hultquist, arbetsterapeut på Praktikertjänst Psykiatri i Rinkeby, har vid ett flertal tillfällen bokat föreläsningar med Hjärnkollambassadörer både för patienter och personal.

Hon menar att ambassadörernas berättelser bidrar till att ge patienterna hopp om att det går att må bättre och hjälper dem att förstå sin egen psykiska ohälsa.

– Berättelserna skapar tillit och motiverar patienterna att själva arbeta med sin psykiska hälsa. Det blir mer trovärdigt att höra från någon med egen erfarenhet jämfört med om en profession talar om psykisk ohälsa. Det bidrar till att bryta stigmat kopplat till psykisk ohälsa så att fler vågar öppna upp om sina egna erfarenheter.

För personalen har det blivit lättare att förstå hur migration konkret kan påverka en människas hälsa, och att se patienternas friskfaktorer istället för att enbart fokusera på det sjuka.

– Vi har fått konkreta exempel och verktyg gällande bemötande och stödjande insatser som vi kan använda i vårt dagliga arbete. Personliga berättelser skapar också en djupare förståelse än fakta eftersom man tar till sig informationen på ett känslomässigt plan.

Intervjun med Amanda Hultquist är tagen från vår bok Att möta vuxna med erfarenhet av migration och psykisk ohälsa, en introduktion till transkulturella möten. Beställ eller ladda ner boken från vår webbutik.