Hannah Harvigsson

Stå ut, stanna kvar Hannah berättar om sin uppväxt, om hur hon tidigt blev kallad för pojkflicka…hur hon av jämnåriga betraktades som annorlunda vilket i en förlängning födde en känsla av utanförskap. Ett utanförskap som på skolgården tog sig uttryck i både fysisk och psykisk mobbing. Detta resulterade i en dålig självkänsla som hon kämpade… Läs mer »

Angelica Larsson

Angelica berättar om hur hennes liv har sett ut fram till idag och vilka vändpunkter som varit viktiga för att få en bra samvaro. Hon tar oss med på en resa där hon berättar hur svårt det kan vara att växa upp och gå i skolan där höga krav, skönhetsideal och känslan av att vara… Läs mer »

Ylva

”Jag var Flickan bakom pianot som från 6-års ålder tvingades bära på hemligheter som inte fick avslöjas. Av rädsla och känslor av skuld och skam föddes en stark lojalitet med mina förövare. Tystnadskulturens hårda grepp var något som höll mig fången ända in i vuxen ålder. Som litet barn var platsen bakom pianot i ”finrummet”… Läs mer »

Billie Viberg

Bakgrund Redan som barn förstod hennes mormor att det var något som var fel, men eftersom inte hon var Billies vårdnadshavare så kunde hon ingenting göra utan fick snällt stå bredvid och se på hur Billie sakta men säkert bröts ner allt längre och längre ner. Billie har varit med om sexuella övergrepp, haft ett… Läs mer »

Marielle Back

Bakgrund Sedan barnsben har Marielle varit extra känslig, för kritik, andras energier och trauman. Alltid känt in vad andra har för behov före sina egna. Växt upp utan pappa, och med en mamma som haft psykisk ohälsa i perioder. Då hennes föräldrar inte var lika emotionellt mogna alltid, fick Marielle ta på sig föräldrarollen tidigt.… Läs mer »

Jenny Wetterling

Jenny kommer från Malmö och har vuxit upp i en på alla sätt trygg och kärleksfull familj. Detta är dock inte alltid en garanti gör god psykisk hälsa. Efter en mängd olika stressorer, utmaningar i att hantera den känslostorm som vägen till vuxenblivande innebär och höga krav på sig själv insjuknade Jenny i en ätstörning… Läs mer »

Irja Wikström

Mycket av fokuset i Irjas föredrag handlar om vad omgivningen kan tänka på när det kommer till bemötande, att få inblick hur ett liv med psykisk sjukdom kan se ut men även om hoppet som vi inte får tappa. Irja pratar även om HBTQIA samt suicidpreventionsarbete. Irjas föreläsningar kan rikta sig till arbetsgivare och andra… Läs mer »

Stefan Henriksson

När Stefan var 2,5 år blev han och hans lillasyster omhändertagna av socialtjänsten eftersom de levde i ett hem där det förekom missbruk, övergrepp och våld. De placerades på barnhem och hamnade senare i ett familjehem där de fick växa upp. Frågor som tidigt dök upp i Stefans huvud var varför hans biologiska föräldrar inte… Läs mer »

Agneta Hudding

Under Agneta Huddings föreläsning får vi följa med på en tung och lång vandring genom psykiatrisk slutenvård, svårt självskadebeteende och diagnoser som Bipolär sjukdom samt Emotionellt instabilt personlighetssyndrom, lite växelvis. ”Det är nyårsafton 1989 och jag kliver ut på trappan till Härnösand Domkyrka. Jag är 26 år, och har precis blivit prästvigd. Jag börjar det… Läs mer »

Lina Agin

När mitt liv fick färg Lina föreläser om sina erfarenheter av diagnosen Emotionell instabil personlighetsstörning och om hur hennes liv såg ut i barndomen vilket banade väg för ett liv med psykisk ohälsa, men också om vändpunkten och hennes väg till ett stabilare och friskare liv. Hon pratar öppet om sina erfarenheter med hur hennes… Läs mer »