Föreläsning med Ullakarin Nyberg – Internationella äldredagen 1/10 2021

Ullakarin Nyberg är psykiatriker och suicidforskare, och har arbetat länge med sucidprevention, sorg och förluster.


Ullakarin
 Nyberg

Hon anlitas flitigt över hela landet som föreläsare och hennes böcker om suicidprevention har fått stor spridning. Tillsammans med frivilligorganisationer och andra verkar Ullakarin för att sprida kunskap om psykisk sjukdom, suicid och betydelsen av goda möten, både i och utanför vård och omsorg.  

En av hennes grundteser är att varje människa är expert på sitt eget liv och att möten inom vården som handlar om att förhindra självmord måste utformas som ett samarbete utifrån den enskilda individens unika kompetens. Ullakarin pratar om mötet med den som inte orkar leva med särskilt fokus på äldre män.

Tiden för Ullakarins föreläsning i videon börjar 12.26 och slutar 57.30