Fördjupning om äldres psykiska ohälsa – riskfaktorer och diagnoser

I denna film presenteras statistik om psykisk ohälsa bland äldre och föreläsaren går djupare in på några riskfaktorer och diagnoser. I slutet av filmen presenteras också några friskfaktorer.

 

 

Diskutera tillsammans i gruppen eller reflektera själv:

  • Har ni några rutiner i verksamheten för hur ni gör när någon ni möter mår dåligt?
  • Har ni stöd eller handledning när svåra situationer uppstår?

Del 3. Livräddning  →