I föreläsningsserien Ensamhetens pris får vi möta experter inom området om äldres psykiska (o)hälsa och suicid.

Gösta Bucht har mångårig erfarenhet som äldrepsykiatriker och är SPF Seniorernas sakkunnige i vård- och omsorgsfrågor. Ullakarin Nyberg är psykiatriker och suicidforskare, och har arbetat länge med sucidprevention, sorg och förluster. Margda Waern är överläkare och professor i psykiatri och har bedrivit omfattande forskning inom suicid, bland annat med fokus på självmordsbeteende hos äldre.

Gösta Bucht

Gösta Bucht är professor emeritus i geriatrik vid Umeå universitet och arbetar fortfarande som föreläsare och är sakkunnig i vård och omsorg för SPF Seniorerna.  

Under hela min tid som lärare och läkare har jag haft ett stort engagemang för äldre med psykisk ohälsa. Vad jag vill förmedla är att psykisk ohälsa är vanligt hos äldre men att den varken är ett stigma eller ett naturligt åldrande. Med kunskap och erfarenhet går psykisk ohälsa att förebygga och behandla lika framgångsrikt i alla åldrar.” 

Se trailer här

Ullakarin Nyberg

Ullakarin Nyberg är kliniskt aktiv psykiater, forskare och författare med inriktning på suicidprevention och stöd efter suicid.

Hon anlitas flitigt över hela landet som föreläsare och hennes böcker om suicidprevention har fått stor spridning. Tillsammans med frivilligorganisationer och andra verkar Ullakarin för att sprida kunskap om psykisk sjukdom, suicid och betydelsen av goda möten, både i och utanför vård och omsorg.  

En av hennes grundteser är att varje människa är expert på sitt eget liv och att möten inom vården som handlar om att förhindra självmord måste utformas som ett samarbete utifrån den enskilda individens unika kompetens. Ullakarin pratar om mötet med den som inte orkar leva med särskilt fokus på äldre män.  

Se trailer här

 

Margda Waern

Margda Waern är överläkare i psykiatri vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och professor i suicidologi vid Göteborgs universitet.

”Tillsammans med mitt multidisciplinära forskarteam studerar jag suicid, suicidförsök, och suicidtankar hos äldre. Det är slående att äldre män har höga suicidtal i Sverige och i många länder runt om i världen. Jag vill förmedla att äldresuicid går att förebygga. Men vi måste våga ställa frågor, och vi måste lyssna på den äldre personens berättelse. Att veta vad det är som gör livet tufft att leva är ett första steg mot förändring. ”