Metoder och stöd för suicidpreventivt arbete för äldre

I denna film presenteras hur ett suicidpreventivt arbete för äldre kan se ut. Här presenteras även tips och förslag på arbetsmetoder som kan stötta i detta arbete.

 

 

Diskutera tillsammans i gruppen eller reflektera själv:

  • Är det svårt att fråga om självmordstankar?
  • Vad är det som gör det svårt att fråga om självmordstankar?

Det här var den sista filmen i introduktionskursen om Åldrande och psykisk ohälsa.

  • Har kursen gett er nya perspektiv på åldrande och psykisk ohälsa? På vilket sätt?