Inledning till kursen Åldrande och psykisk ohälsa – en introduktionskurs

I denna film ges en introduktion till fältet och varför denna kurs behövs. Här presenteras kort fakta om psykisk ohälsa bland äldre, okunskap och fördomar om psykisk ohälsa, livsförändringar och deras påverkan på psykisk hälsa, samt riskfaktorer för psykisk ohälsa.

 

 

Diskutera tillsammans i gruppen eller reflektera själv:

  • Vilka stereotypa föreställningar om äldre personer och åldrande har du själv?
  • Hur tänker ni kring den somatiska symtombilden? Funderar ni över om det kan finnas en psykisk ohälsa bakom värkande kroppar och fysiska symtom?

Del 2. Riskfaktorer →