Föreläsning om ålderism och diskriminering av äldre som lever med psykisk ohälsa


Ann Wirsén Meurling, seniorambassadör
Om ett liv som ”duktig flicka”, kantat av depression och flera utmattningar, och att få en ADHD-diagnos efter 50.

Henrik Söder, seniorambassadör Om hur det är att vara psykotisk, om självmordsförsök och ångest och tiden på Beckomberga – och om resan mot ett liv i sorglöshet.

Marie Milling, projektledare, i samtal med Anders Niska, seniorambassadör och samtalsledare för Vi pratar om livet, män 70+. Resultat och reflektioner från det suicidpreventiva projektet Vi pratar om livet – män 70+, och den kommande boken Äldre män pratar inte om livet.

Allan Linnér f.d. radiopsykolog Berättar utifrån ett psykologiskt perspektiv om psykisk ohälsa bland äldre. Genom olika exempel och erfarenheter från terapier med äldre och samtalen i radio ger han en bild av hur äldre pratar om och handskas med sitt psykiska mående, om resurser, styrkor och motgångar, om nya utmaningar som kan uppstå på äldre dar, om hur gamla sår och sorger kan påverka livet som äldre, och om vilka lösningar som fungerar.


Inspelning från digitalt seminarium 30 september 2022

Program 30/9 2022