Välkommen till Frukostseminarium i Gävle

Datum: torsdag den 3 november
Tid: kl. 08.30–10.00
Pris: 
Kostnadsfritt
Plats: 
Musikhuset, Kyrkogatan 32 i Gävle

Anmäl dig senast 31 oktober

Kom och träffa Mari, Bosse och Carina som är Hjärnkolls seniorambassadörer i Gävle. Hör dem berätta om sina erfarenheter av att leva och åldras med psykisk ohälsa.

På Hjärnkolls seniorverksamhet arbetar vi för att sprida kunskap om psykisk ohälsa bland äldre, och motverka fördomar och ålderism. Vi gör det genom den personliga berättelsen.

Vi kommer också att berätta om vår satsning med grupper för äldre män, projektet Äldre män pratar inte om livet, som avslutas nu i höst. Projektet föddes ur Hjärnkolls samtalsgruppsmodell Vi pratar om livet där äldre kan träffas för att reflektera tillsammans över livet och dela sina erfarenheter med andra – ett fint sätt att motverka ensamhet och öka välbefinnandet.

Vi bjuder på smörgås och kaffe/te. Därför vill vi ha din bindande anmälan senast måndag 31/10. Endast fysisk närvaro.

Väl mött!

Kontakt:
E-post: gavleborg@hjarnkoll.se
Samordnare: Lena Jonsson, 072-897 47 66
Samordnare: Stefan Glaving, 072-897 47 76