VÅGA PRATA & VÅGA FRÅGA

Varje år genomför Hjärnkoll 5 minuter 5 maj-dagen för att synliggöra och väcka intresse för samtal om psykisk ohälsa. Det är ett stort engagemang från Hjärnkolls 15 föreningar i hela landet, som uppmärksammar dagen på olika sätt.

– Låt människor veta att de inte är ensamma
Få slut på stigmatisering och diskriminering
Förändra attityder kring psykisk ohälsa

Hjärnkolls kampanj 5 minuter 5 maj startade 2009, en dag vi uppmärksammar psykisk ohälsa för att fler ska våga öppna upp och prata om det, för att minska stigma och diskriminerande beteenden.

5 minuter kan göra stor skillnad

Eftersom det är så vanligt har antagligen de flesta i din omgivning egna upplevelser och erfarenheter av psykisk ohälsa. Prata med dina arbetskamrater, klasskompisar, vänner eller med grannen. Fråga hur andra har det och berätta om dig själv och dina tankar kring psykisk ohälsa. Du behöver inte vara expert, det viktigaste du kan göra är att prata och visa att du bryr dig.

Ofta räcker det med att bara lyssna

Det är fortfarande svårt för många att prata om psykisk ohälsa, trots att tre av fyra har erfarenhet av det. Många upplever negativa attityder och blir diskriminerade i skolan, arbetslivet, vården och i umgänget med andra människor. Att prata mer om psykisk hälsa och ohälsa kan förändra attityder och minska stigma.

Sprid ordet med #5min5maj

Ge din röst till de som ännu inte vågar prata om det. Använd sociala medier för att dela med dig av dina tankar och tips kring psykisk hälsa och ohälsa. Du kan till exempel dela med dig av dina fem bästa tips på temat ”psykisk hälsa och ohälsa” på Facebook, Instagram eller Twitter. Använd hashtag #5min5maj.

VÅGA LYSSNA & VÅGA MÖTAS

Hjärnkolls historia

År 2009 gav regeringen Myndigheten för delaktighet (MFD) och organisationsnätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) i uppdrag att minska stigmat kring psykisk ohälsa. Målet var att att arbeta för lika rättigheter, oavsett psykiska olikheter. Det var starten på Hjärnkolls kampanj som pågick i 5 år.

2011 fick Hjärnkoll ett förnyat regeringsuppdrag som fortsattes med målet att att projektet skulle bedrivas mer långsiktigt och integrerat i olika befintliga verksamheter. Uppdraget avslutades 2014.

Efter kampanjen tog Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) över ansvaret och 2015 bildas organisationen Riksförbundet Hjärnkoll av NSPHs medlemsorganisationer.

Boka föreläsning

Boka en föreläsning med en av våra ambassadörer! Vi har omkring 300 engagerade och kunniga ambassadörer i olika åldrar i hela landet. De föreläser om sina erfarenheter av psykisk ohälsa och delar med sig av strategier och verktyg som är värdefulla i arbetslivet, skolan, äldreomsorgen, vården och samhället.

Riksförbundet Hjärnkoll är en ideell förening som arbetar för öka kunskapen om våra psykiska olikheter.

Genom ditt stöd bidrar du till vårt fortsatta arbete att förändra negativa attityder, minska stigma och diskriminering till människor som lever med psykisk ohälsa.

TACK FÖR ATT DU ÄR MED OCH BIDRAR!

Skänk en gåva genom att swisha till 123 364 89 61

Gör så här:
1. Öppna din swishapp och välj Swisha
2. Ange nummer 123 364 89 61 som mottagare
3. Fyll i valfritt belopp
4. Välj ”Swisha” och bekräfta med BankID

Skriv ”STIGMA” i meddelandefältet.

Med QR-kod
Skanna koden från din swishapp. Välj belopp och ge en gåva till Riksförbundet Hjärnkoll.