En resa genom Hjärnkolls historia

I år firar vi 15 år av engagemang för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa. Sedan vår början år 2009 har vi på Hjärnkoll arbetat med att minska stigma kring psykisk ohälsa. Vi tror på kraften i att dela våra egna erfarenheter, det är genom att öppet prata om våra utmaningar som vi kan bryta tystnaden kring psykisk ohälsa.

Vi har lärt oss mycket på vår resa. Att dela med oss av våra erfarenheter har varit grunden i vårt arbete. Genom att dela våra upplevelser har vi sett hur kunskapen om psykisk ohälsa gör skillnad.

Våra ambassadörer är hjärtat i vårt arbete. Deras mod och öppenhet har inspirerat oss alla. Genom att utbilda och engagera över 350 ambassadörer har vi sett hur små steg kan leda till stora förändringar.

Att förändra attityder är en central del av vår resa. Genom öppna samtal och ökad medvetenhet har vi arbetat för att minska diskrimineringen till människor med psykisk ohälsa. Vår vision är en värld där alla har samma möjligheter och rättigheter, oavsett vilka utmaningar de möter.

Vår historia är en historia om mod, engagemang och förändring. Men det är också en historia om att lyssna och lära. Vi är långt ifrån färdiga med vår resa, men vi är fast beslutna att fortsätta arbetet tills alla kan känna sig sedda och hörda, oavsett sina utmaningar.

Tillsammans kan vi fortsätta att bryta tystnaden och skapa en värld där psykisk ohälsa inte längre är föremål för stigma eller diskriminering. Låt oss fortsätta att kämpa för en framtid där ingen behöver kämpa ensam mot psykisk ohälsa.