Våga prata om psykisk hälsa och ohälsa!

Våra kunniga och engagerade ambassadörer öppnar upp till samtal genom att de föreläser/berättar om sina olika erfarenheter av psykisk ohälsa. Tack vare bredden hos våra ambassadörer skräddarsyr vi en föreläsning utifrån era behov. Låt mig höra vilka behov ni har, så startar vi tillsammans resan mot ett öppnare samhälle.

Det är i samtalet med andra som vi skapar förståelse för varandra och tar till oss av andras kunskap. När vi har mer kunskap vågar vi också fråga mer och då får vi en fördjupad förståelse för varandras olikheter. Samtalen leder till bättre möten mellan människor, vilket i sin tur minskar diskrimineringen i samhället.

Att öka öppenheten om psykisk ohälsa är Hjärnkolls viktigaste uppgift.

Vår hemsida är under uppbyggnad, vi kommer ut med mer information om vad som händer i Västmanland och om (H)järnkoll Västmanlands verksamhet då hemsidan är klar.

Mvh

Louise Edlund (Samordnare)
hjarnkollvastmanland@gmail.com
Tel: 070-7688371