Vad säger våra uppdragsgivare?

Ökad förståelse för våra unga nyanlända, psykisk ohälsa som en konsekvens. Svårighet att lita på människor – detta är något vi avser att jobba vidare med.
Göteborgs Frivilliga Samhällsarbetare
svarar på frågan Vad var bäst med föreläsningen?
Att föreläsarna fyllde personalen med energi och stolthet över hur viktiga de är.
Hemvårdsförvaltningen, Halland
svarar på frågan Vad var bäst med föreläsningen?
Det är så viktigt att få höra det från någon som själv har upplevt hinder i samhället. Vi pratar så lätt om några andra när vi presenterar hinder och lösningar – men det blir en helt annan effekt när någon med egen erfarenhet får berätta.
Myndigheten för delaktighet
svarar på frågan Vad var bäst med föreläsningen?
Chefens betydelse i samband med psykisk ohälsa och rehabilitering.
Domstolsverket
svarar på frågan Vad var bäst med föreläsningen?
Gav eleverna en historia, hjälpte dem att komma vidare med sina tankar. Skapade en förståelse för eleverna att man behöver ta hjälp och att man kan hjälpa personer i sin närhet.
Lindåkerskolan, Svalöv kommun
svarar på frågan Vad var bäst med föreläsningen?
Hur vi alla påverkas olika och att förutsättningarna är olika. Därför behöver vi förstå mer, patienten själv behöver förstå mer och få landa i att man inte är ensam eller dålig. Då är det nog många gånger lättare att gå vidare till det bättre.
Praktikertjänst Psykiatri AB
svarar på frågan Vad var bäst med föreläsningen?
Gripande historia och en superhärlig ambassadör som lyfte in humor i allt det tuffa.
P & P i Landskrona AB
svarar på frågan Vad var bäst med föreläsningen?
Hur viktigt det är att ta in brukare/​klienter/​patienten/​ambassadörer för att få en ökad förståelse för att det finns fler därute med samma problematik men att det går att leva ett normalt liv. Att få bort stigmatiseringen av psykisk ohälsa.
Vuxenpsykiatrin Sölvesborg mottagning
svarar på frågan Vad var bäst med föreläsningen?
Personlig berättelse! Det ger en trovärdighet och därmed en aha-upplevelse att det är ok att söka hjälp.
Röda korset
svarar på frågan Vad var bäst med föreläsningen?
Föreläsarens egna erfarenheter och exempel för att styrka det hon pratade om. Ungdomarna kände förtroende för henne.
Caprifolens voltige
svarar på frågan Vad var bäst med föreläsningen?
Bra info för alla som arbetar med direkt patientkontakt då det kan inbringa mer förståelse.
Psykiatri Sydväst
svarar på frågan Vad var bäst med föreläsningen?
Bidrar till ökad förståelse särskilt i avseende återhämtning. Något som vi kommer att ta med oss kontinuerligt i vårt fortsatta arbete.
Praktikertjänst Psykiatri AB
svarar på frågan Vad var bäst med föreläsningen?
Bra berättelse, starkt och modigt utförande och god relation till publiken.
Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare
svarar på frågan Vad var bäst med föreläsningen?