Med stöd av Hjärnkolls seniorambassadörer kan du bli bättre på att möta behoven hos äldre personer som av olika anledningar mår psykisk dåligt. Det finns nämligen mycket som du inom äldreomsorg, primärvård, geriatrik, föreningsliv, kyrkan, studieverksamhet och på andra mötesplatser kan göra för att förbättra stödet till äldre med psykisk ohälsa.

Psykisk ohälsa har ingen åldersgräns. Många äldre lider av psykisk ohälsa och mörkertalet är stort. Trots att fler drabbas av depression efter 65-års dagen än före och att andelen självmord är väldigt hög, så får inte äldre det stöd som de behöver.

Hjärnkolls seniorambassadörer har lång livserfarenhet och har själv levt med psykisk ohälsa, eller varit närstående till någon med psykisk ohälsa. En seniorambassadör kan därför ge dig en unik kunskap och inblick i hur psykisk ohälsa kan upplevas, och hur äldre kan bemötas på ett sätt som främjar deras psykiska hälsa.

På Hjärnkoll samarbetar vi med flera viktiga aktörer inom området äldre och psykisk ohälsa, bland annat Susanne Rolfner Suvanto, föreläsare och expert på psykisk hälsa bland äldre. En föreläsning av Susanne kan bokas tillsammans med en seniorambassadör. Kontakta oss så skräddarsyr vi ett upplägg som passar just er.

Boka en ambassadör

Fyll i en intresseanmälan, så hör vi av oss.

Att boka en föreläsning av en Hjärnkollambassadör kostar 4 200 kr. Har du frågor, hör av dig till info@hjarnkoll.se, 08-120 488 20.