Hjärnkoll Ung är Hjärnkolls satsning på unga vuxna ambassadörer. Ambassadörerna är mellan 18-30 år och har egen erfarenhet av psykisk ohälsa. 

De besöker framför allt skolor, elevhälsan, vårdcentraler, BUP-mottagningar och psykiatrin runt om i landet för att delge sin berättelse och ge inspiration till hur man kan öppna upp för att börja prata om psykisk ohälsa. De ger en inblick i vad unga människor behöver och vilken sorts stöd de vill ha. Ungambassadörerna håller föreläsningar, samtalsgrupper och workshops, samt deltar i referensgrupper, paneler, samtal och liknande.