Ing-Marie Wieselgren

Saknaden över Ing-Marie Wieselgren

Vi har nåtts av det ofattbara och tragiska beskedet att SKR:s psykiatrisamordnare Ing-Marie Wieselgren avlidit efter ett våldsdåd i Almedalen. Vi inom Hjärnkoll är chockade och känner stor saknad över att förlorat en kär vän, en mångårig samarbetspartner och en central röst inom arbetet med psykisk hälsa.

Vi är många som samtalat och samarbetat med Ing-Marie genom åren. Som tagit del av hennes brinnande engagemang för våra frågor, fört viktiga samtal och skapat gemensamma bilder av hur vi tillsammans skapar ”vård- och stödinsatser som utgår från patientens upplevelser och behov.

Ing-Marie Wieselgren var en person som gjorde intryck.  Alltid leende, alltid på väg. Alltid konstruktiv och framåtblickande. Ingen som mötte Ing-Marie glömmer henne.  Det är svårt att klä i ord vilken betydelse Ing-Marie haft för arbetet med att utveckla och förbättra psykiatrin och öka brukarinflytandet. 

Genom åren har hon deltagit i en lång rad av konferenser och aktiviteter, inte minst i Almedalen där ämnen som ungas utsatthet, patientinflytande och behoven inom framtidens psykiatri. Hon hade en viktig roll för Hjärnkolls verksamhet.

Hon hade en enastående förmåga att kraftsamla samhällets olika aktörer i ett gemensamt arbete för psykisk hälsa. Hon verkade i det stora, men även i det lilla. Hon såg den enskilda människans möjlighet att bidra till större förståelse, tolerans och kunskap. 

Att ha varit svag och utsatt och sedan blivit stark är en värdefull livserfarenhet. Och det finns inget som lyfter oss så mycket som att hjälpa annan människa

är ett av många uttalande som Ing-Marie inspirerade oss med.

En av de starkaste rösterna för Sveriges gemensamma satsningar på psykisk hälsa har plötsligt och brutalt tystnat. Våra tankar går till hennes familj, anhöriga och kollegor. Vi är många runt om i landet som känner stor sorg och saknad efter beskedet om hennes död. Hon fattas oss. 

Conny Allaskog, ordförande för Hjärnkoll