Hjärnkolls samtalsgrupper är för seniorer som är intresserade av att stanna upp och refl­ektera över hur livet blev och dela sina erfarenheter med andra. Det finns grupper för enbart män, enbart för kvinnor och blandade grupper. Grupperna leds av en seniorambassadör.