Inspireras och fördjupa dina kunskaper om äldres psykiska (o)hälsa

 

I samband med Internationella äldredagen ordnar vi ett digitalt seminarium 30 september kl. 9‑12.

 

Ofta tänker vi inte på äldre personer i termer av att de kan ha psykisk ohälsa, utan tror kanske att det är naturligt och oundvikligt att äldre är lite nedstämda. Det stämmer inte. Men alla vi som möter äldre både professionellt och privat, behöver bli bättre på att känna igen och fånga upp symptomen för att kunna erbjuda rätt sorts stöd och behandling.

Därför bjuder Riksförbundet Hjärnkolls seniorverksamhet nu in till seminarier där vi uppmärksammar äldres psykiska hälsa.

Gästföreläsare är f.d. radiopsykologen Allan Linnér som berättar utifrån ett psykologiskt perspektiv om psykisk ohälsa bland äldre. Genom olika exempel och erfarenheter från terapier med äldre och samtalen i radio ger han en bild av hur äldre pratar om och handskas med sitt psykiska mående, om resurser, styrkor och motgångar, om nya utmaningar som kan uppstå på äldre dar, om hur gamla sår och sorger kan påverka livet som äldre, och om vilka lösningar som fungerar.

Under seminariet föreläser även seniorambassadörer utifrån egen erfarenhet av att åldras med psykisk ohälsa, medan representanter från Hjärnkolls seniorverksamhet bidrar med fakta om hur ålderism påverkar äldres möjligheter att få rätt sorts hjälp och om vilka sociala strukturer som ökar risken för psykisk ohälsa på äldre dar.