Inspirerande och kunskapande frukostseminarier

Under hösten reser vi runt i landet med seminarier där du får träffa seniorambassadörer som berättar utifrån sin egen erfarenhet av att åldras med psykisk ohälsa. Det kan handla om att få en diagnos på äldre dar eller ha en anhörig som lider av psykisk ohälsa. De berättar om utmaningarna men också om det som faktiskt blir bättre med åren.

Vi kommer även att berätta om våra samtalsgrupper Vi pratar om livet, för seniorer som är intresserade av att stanna upp och refl­ektera över hur livet blev och dela sina erfarenheter med andra. En särskild satsning på grupper för män, Män som (inte) pratar om livet, uppmärksammas speciellt i samband med att projektet nu avslutas.

Datum 2022

(Information om lokal meddelas senare)

November

Gävle
3 november
kl. 08.30 – 10.00

Uppsala
22 november
kl. 08.30 – 10.00

Halmstad
23 november
kl. 08.30 – 10.00

December

Göteborg
2 december
kl. 08.30 – 10.00