– Läs igenom texten innan du börjar titta på filmen! – 
Dags att börja!

Nu är det bara att klicka på Introduktionsfilmen – vi hoppas att du kommer att tycka att det är intressant, tankeväckande och inspirerande.

Reflektera över dessa frågor under och efter att du har sett introduktionsfilmen:

  • När du tänker dig in i att du ska ut och föreläsa som seniorambassadör vad känns
    – inspirerande
    – utmanande?
  • Vad är det viktigaste för dig med att vara/bli seniorambassadör?