Kontaktperson

Elina Lööw
Digital kommunikatör
070-790 43 97
elina.loow@hjarnkoll.se

Bilder och logotyper

Anki Sandberg, ordförande. Fotograf Caroline Andersson

Grafisk profil

En stark och enhetlig profil skapar identitet och gör det lättare för våra målgrupper att känna igen oss och vår kommunikation.

Profilen utgörs av logotyp, typsnitt, profilfärger och komplementfärger samt märke. Den gäller för Riksförbundet Hjärnkoll och alla regionala Hjärnkollföreningar.

Verktygslåda för media

Media bidrar ofta till en föreställning om att psykisk sjukdom och brott hör ihop. Den bilden grundar sig i en typ av medierapportering som bygger på okunskap, överdrifter och diskriminering. Det finns några klassiska fallgropar du som journalist kan undvika.