Kontaktperson

Elina Lööw
Kommunikatör
070-790 43 97
elina.loow@hjarnkoll.se

Verktygslåda för media

Media bidrar ofta till en föreställning om att psykisk sjukdom och brott hör ihop. Den bilden grundar sig i en typ av medierapportering som bygger på okunskap, överdrifter och diskriminering. Det finns några klassiska fallgropar du som journalist kan undvika.