25 –26 oktober i Östersund

Riksförbundet Hjärnkoll och Hjärnkoll i Jämtland finns på plats under konferensen med Hjärnkollambassadörer som pratar om sina erfarenheter kring psykisk ohälsa.

Med samlad kraft för livet är temat för den nationella suicidpreventiva konferensen i Folkets hus, Östersund. Konferensen vänder sig till alla som arbetar med frågor som rör psykisk hälsa och suicidprevention.