Intervjuundersökning med äldre män

Forskning visar att män över 80 år är kraftigt överrepresenterade vad gäller suicid. Äldre män söker inte lika ofta hjälp för psykiska besvär som yngre män och kvinnor. Flertalet av de som tagit sitt liv eller försökt lider av depression, inte sällan odiagnosticerad.

Hösten 2019 genomförde vi en intervjuundersökning med 24 män mellan 75 år och 92 år som aldrig deltagit i en samtalsgrupp för äldre. Vi ville veta vad som skulle få dem att vilja delta, vad som stod i vägen, och vad de skulle vilja prata om. Vi ställde också frågor om deras nuvarande sociala kontakter. Denna undersökning gav oss idén till innevarande projekt. De intervjuade männen visade sig vara skrämmande ensamma och deras generations mansroll avhöll dem från att delta i samtal om livet. De upplevde inte att information om samtalsgrupper berörde dem, men när de fick förklarat för sig vad det skulle innebära ville nästan alla delta.  

Intervjuundersökningen Män som (inte) pratar om livet (pdf).