Hjärnkoll har tagit fram en enkät för att få bättre förståelse för vad som är viktigt i anti-stigmaarbete. Du som är ambassadör får din enkät via samordnaren.

Enkäten tar cirka 5 minuter att besvara och dina svar är anonyma.

Undersökning för dig med egen erfarenhet av psykisk ohälsa
Klicka här >>

Undersökning för dig som arbetar inom offentlig verksamhet eller företag
Klicka här >>

För mer information om hantering av personuppgifter Klicka här >>