Det finns personer som vågar prata öppet om psykisk ohälsa, de är förebilder, precis som våra ambassadörer som delar med sig av sina erfarenheter för att motivera andra att prata om psykisk ohälsa.

Faktum är att diskriminering och negativa attityder kring psykisk ohälsa fortfarande existerar, det vill vi på Hjärnkoll ändra på. Vi tycker att det är självklart att alla ska få samma rättigheter och möjligheter, oavsett tillstånd.

Vi har över 300 ambassadörer i hela landet med olika bakgrunder och över 300 unika föreläsningar. Vi är stolta över våra ambassadörer, för vi vet vilket mod som krävs för att våga prata om sin personliga resa.

Du kan vara delaktig i spridning av kunskap och ökad öppenhet kring psykisk ohälsa genom att lyssna till ambassadörernas berättelser från verkligheten. 

Gör skillnad!